top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TER HAAR SPORTING

 

 

 

 

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mensen die deelnemen aan de sportlessen van Ter Haar Sporting.

 

Aansprakelijkheid

Ter Haar Sporting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de deelnemer en voor ongevallen die de deelnemer tijdens de sportles eventueel overkomt.

 

Schade

Schade, toegebracht door een deelnemer, aan de materialen is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

 

Aanbod sportlessen

De dagen en tijden waarop de sportlessen worden gegeven wordt vastgesteld door Ter Haar Sporting. Bij wijzigingen in het rooster, zal dit zo veel mogelijk een week van tevoren worden gecommuniceerd. Bij feestdagen en (school)vakanties wordt een week van tevoren aangegeven of de sportlessen doorgaan.

 

Verhindering instructeur

Mocht de instructeur verhinderd zijn, en er is geen vervanging mogelijk, dan zal dit z.s.m. aan de opgegeven deelnemers gecommuniceerd worden.

 

Aanmelden voor een les

Voor een les in de avond bepaalt Ter Haar Sporting om 12.00 uur in de middag dezelfde dag of de les doorgaat. Bij 3 of minder deelnemers vervalt de les.

 

Voor een les in de ochtend bepaalt Ter Haar Sporting om 20.00 uur de voorafgaande avond of de les doorgaat. Bij 3 of minder deelnemers vervalt de les.

 

Afmelden les door deelnemer

Bij het afmelden binnen 6 uur voor de desbetreffende les kan de deelnemer zich niet meer via de app annuleren, maar meld de deelnemer zich af bij Wendi ter Haar. Binnen 6 uur afmelden betekent dat er een rit van de rittenkaart wordt afgeschreven.

 

Reglement

De deelnemer onderwerpt zich aan de instructeur van Ter Haar Sporting gegeven instructies en eventuele vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder instructies en reglementen betreffende de veiligheid, orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor een goede en veilige les. Indien de deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dat een reden om de deelnemer de toegang verder te ontzeggen. 

 

Materialen

Materialen die gebruikt worden, dienen na gebruik weer (schoongemaakt en) netjes teruggelegd te worden. Iedere deelnemer is om hygiënische redenen verplicht om zelf een handdoek mee te nemen.

 

Betaling

Deelnemers kopen voorafgaand aan de deelname van de lessen één van de aangeboden rittenkaarten. De eerste les is gratis. Deelnemers mogen, na de eerste les, alleen deelnemen als zij een rittenkaart hebben gekocht.

Rittenkaart

De rittenkaart is een jaar na aanschaf geldig. Niet gebruikte ritten vervallen na een jaar automatisch. De ritten zijn niet overdraagbaar aan iemand anders. De ritten zijn dus persoonsgebonden. 

 

 

Ter Haar Sporting is een private label van Ter Haar Consulting, Kerkstraat 7a, 6628 AB Altforst, 06 25062445, IBAN NL 45 RABO 01105801607, KvK Arnhem 62182749.

Logo.png
bottom of page